Vår vision

MobilGirot ska vara det naturliga valet av betalningstjänst för de som driver företag. MobilGirot är i framkant för utvecklingen av digitala betaltjänster inom B2B.

MobilGirot ska bli ledande inom EU och vara det självklara alternativet för företag "på marken" såsom Klarna blivit för e-handeln.

Vår affärsidé

Vi erbjuder en digital betaltjänst som underlättar för den som driver företag. Via samarbeten skapar vi fördelar både för säljare och köpare som är helt unika på marknaden.

MobilGirots koncept är i första hand framtaget för tre målgrupper såsom:

  • SME-företag - hantverksföretag
  • Handelshus - distributionsföretag
  • FöreningsSverige

Om grundarna

Swedish Mobile Transfer AB (SMT), är ett Fintech-företag som levererar digitala betaltjänster. Ett av våra varumärken är tjänsten MobilGirot vilket ligger till grund för huvudverksamheten i företaget.

Grundarna till företaget har en lång erfarenhet av företagande inom flera olika branscher och efter några års utveckling påbörjades framtagningen av en finansiell tjänst som verkligen skulle underlätta vardagen för mindre/medelstora tjänste- och serviceföretag.

Idén växte fram

Tanken bakom betaltjänsten var att den skulle inriktas mot företag som säljer till andra företag (B2B), men också till företagare som har konsumenter som kunder men som inte har den traditionella butiken. Här såg vi att den här marknaden saknade en modern och enkel lösning. Samtidigt som kunderna vill kunna välja på flera alternativa betalningssätt är enkelheten och snabbheten ofta avgörande för att betalningen ska bli av direkt.

Tusentals timmar och kompetens

Att kunna ta betalt direkt och att ha valfriheten med flera betalningsalternativ blev grundfundamentet för att utveckla den digitala betaltjänsten MobilGirot. Efter vårt utvecklingsarbete under 2015 och 2016 och med tillsättningen av en kompetent styrelse och ledning under 2016 lanserades MobilGirot våren 2017.

Utifrån Finansinspektionens riktlinjer

Under hösten 2017 lanseras företaget och MobilGirot bredare till flera branscher med samma behov. Under utvecklingsarbetet och i nära dialog med kunder och handelshus har flera inbyggda tjänster i MobilGirot tagits fram som vi kallar MobliGirot Plus. Dessa är helt unika och förstärker tjänsten ännu mer som det självklara valet.

Företaget har för avsikt att under de närmaste åren ta fram flera tjänster och ser en internationell expansion som en naturlig följd av det som påbörjats.

Regler och lagkrav för finansiella tjänster är en ledstjärna för företaget samtidigt som enkelhet och flexibilitet har varit ledstjärnan för MobilGirots utveckling. Vår ägare och vår styrelse borgar för en kvalitativ styrning som gör att vi känner oss både trygga och säkra. Verksamheten bedrivs utifrån samma riktlinjer som Finansinspektion ställer som krav på Betaltjänstleverantörer.

Varför just för byggföretag?

Företaget har samma huvudägare som Inspiration Company som har funnits sedan 1999. De är marknadsledare i Norden för lojalitets- och motivationsprogram. En del av deras verksamhet är att hjälpa kända handelshus och grossister såsom exempelvis Optimera, Dahl, Rexel m fl. med kundklubbar B2B till deras företagskunder. Här har vi precis denna målgrupp såsom byggare, elinstallatörer, VVS-montörer, plåtslagare, golv-läggare, målare m fl som har precis det behovet som beskrevs ovan som grundfundamentet för framtagningen av MobilGirot.

Succén var given, grossisterna och handelshusen var väldigt positiva och redan innan lanseringen tecknades ett flertal strategiska samarbetsavtal med ett flertal av dem. MobilGirot blir även ett mervärde i Inspiration Company´s kundklubbar till företagare i byggbranschen och "piloten" som var tänkt till några tusen företag mångdubblades till tiotusentals företag.

Om var kommer föreningar in i processen?

Vi har som många andra ett stort intresse för sport och event som handlar om att alla, oavsett var man befinner sig på samhälles kurva får göra det som man älskar.

Med Innovativa funktioner började vi förenkla det så ofta ideella arbetet alla mammor och pappor lägger ner i sina respektive klubbar och vår förenings-modul blev ett faktum.

Nu bygger vi flera tjänster som underlättar administrationen så föreningen kan fokusera på det idrottsliga.

Ett bidrag från oss på MobilGirot!